Enighet for NKL og datterselskaper

Natt til lørdag 1. juni ble det enighet i lønnsforhandlingene mellom HK og SamFo om overenskomsten for NKL med datterselskaper. Enigheten ble oppnådd etter to dagers forhandlinger.

02. juni 2002

[ Du kan hente ned protokoll og ny lønnstabell nederst på siden! ]

Dette er de viktigste punktene det er oppnådd enighet om:

Økonomi
Lønnssystemet har vært gjenstand for omfattende endringer under dette oppgjøret. Blant annet er antallet lønnsgrupper redusert og man har nå gått inn for en garantilønnssats i gruppe 5 og 6. Bestemmelsene i det nye systemet sendes ut sammen med uravstemningsmateriellet. Protokoll og ny lønnstabell henter du ned nederst på denne siden.

Matpengesatsen i forbindelse med overtidsarbeid er økt til kroner 75,-.

Ubekvem arbeidstid
Godtgjørelser for ubekvem arbeidstid utbetales nå utenom klokken 07.00 – 16.00 på lørdager. Dette var en bestemmelse forhandlingsutvalget måtte gi fra seg på for å få inn bestemmelser om skiftgodtgjørelse (se punktet under):

Skift
Bestemmelsene om skiftarbeid er presisert og klargjort i forhold til tidligere bestemmelser.

Det er inngått en bestemmelse om skiftgodtgjørelse: For 2-skiftarbeid betales 15% tillegg til ordinær månedslønn. For eventuelt 3-skiftarbeid betales 20% tillegg til ordinær månedslønn. Skiftarbeid skal nå også skje med kortere arbeidstid.

Fagbrevtillegg
Fagbrevtillegget heves til kroner 6,- per time fra 1. april 2002 og ytterligere til kroner 7,- per time fra 1. april 2003.

Avtalelengde
Avtalen er toårig, med reguleringsbestemmelse for 2003.

Uravstemning
Forhandlingsresultatet går nå ut til uravstemning. Det er altså flere endringer enn nevnt over og alle endringene i avtalen med forklaringer vil gå ut sammen med stemmemateriellet. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene å stemme ja. Fristen for overlevering av resultatet til SamFo er fredag 28. juni klokken 12.00.