Enighet for meieriindustrien

Onsdag kveld ble det enighet mellom Handel og Kontor i Norge og Landbrukets Arbeidsgiverforening om landsoverenskomsten for Meieriindustrien.

06. juni 2002

Dette er de viktigste punktene det er oppnådd enighet om:

Økonomi
Det gis et generelt tillegg til på kroner 6,- per time fra 1. juni 2002. Det gis et generelt tillegg på ytterligere kroner 1,- per time fra 1. september 2002. Fagbrevtillegget økes til kroner 6,- per time (fra kroner 3,-). Matpengesatsen i forbindelse med overtidsarbeid er hevet til kroner 63,- (fra kroner 60,-). Lønnssystemet for øvrig har vært gjenstand for store endringer under dette oppgjøret som et resultatet av et omfattende arbeid som har pågått siden 1997. Det som nå gjenstår er fastsettelse av minstelønssatsene noe et utvalg skal forhandle fram innen utgangen av september 2002. Bestemmelsene i det nye systemet sendes ut sammen med uravstemningsmateriellet. Pappapermisjon
En ny bestemmelse gir etter nærmere regler ”pappapermisjon” med full lønn i 2 uker til ansatte med minst 6 måneders ansiennitet.
Avtalelengde
Avtalen er toårig, med reguleringsbestemmelse for 2003.
Pensjonsutvalg
For å sikre de ansattes medinnflytelse i forbindelse med eventuelle fremtidige endringer i pensjonskassens ytelser skal det nedsettes et partssammensatt utvalg. Utvalget skal utrede forslag til formuleringer på dette. Partene er enige om at utvalget bør være ferdig med arbeidet innen 1. april 2003.
Uravstemning
Forhandlingsresultatet går nå ut til uravstemning. Det er altså flere endringer enn nevnt over og alle endringene i avtalen med forklaringer vil gå ut sammen med stemmemateriellet. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene enstemmig å stemme ja. Svarfrist til Landbrukets Arbeidsgiverforening er 22. august.