Enighet med Bensinforhandlernes Bransjeforening

En og en halv time på overtid ble det enighet med Bensinforhandlernes Bransjeforening (BBF) om bensinstasjonoverenskomsten. En stund var streikefaren overhengende, og først over midnatt løsnet det altså på arbeidsgiversida og streik ble unngått etter to dagers mekling.

05. juni 2002

Dette er de viktigste punktene det er oppnådd enighet om:

Økonomi
Det gis et generelt tillegg til alle på kroner 2,75 per time fra 1. mai 2002.
Minstelønssatsene heves med kroner 4,50 per time inkludert det generelle tillegget.
Ansiennitetstillegget for mer enn 6 år heves med kroner 3,- (fra 12,- til 15,- kroner).
Fagbrevtillegget heves på følgende måte: Fra kroner 5,- til kroner 6,- fra 1. mai 2002. og fra kroner 6,- til kroner 7,- fra 1. mai 2003.

Ubekvemstilleggene heves på følgende måte:

Mandag – fredag
Klokken 21.00 – 24.00 økes med kroner 1,-
Klokken 00.00 – 06.00 økes med kroner 1,-

Lørdag
18.00 – 24.00 økes med kroner 2,-

Søndag økes med kroner 2,-

Avtalelengde/utløpsdato
Avtalen er toårig, med reguleringsbestemmelse for 2003.
Avtalens utløpsdato er endret til 31. mars.

Andre endringer
Det er tatt inn formuleringer/foretatt endringer i forhold til bestemmelser om tjenestepensjon, likestilling og lærlinger.

Uravstemning
Meklingsresultatet går nå ut til uravstemning. Det er altså flere endringer enn nevnt over og alle endringene i avtalen med forklaringer vil gå ut sammen med stemmemateriellet. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene enstemmig å stemme ja. Svarfrist til meklingsmannen er 21. juni.