Fanemarkering mot telenors brutalisering av arbeidslivet

Den 15. februar skal opplysningssentralene på Kongsberg og Askim etter planen legges ned. I den anledning vil EL & IT Forbundet ha en fanemarkering foran Stortinget den 13. februar kl 0830 for å kreve at Telenor gjør om sin beslutning. Telenor kan ennå snu.

11. februar 2002

Vi har oppnådd bred politisk støtte og anerkjennelse for vår kamp mot Telenors personalpolitikk innen hele arbeiderbevegelsen. Både i de politiske partiene og i fagbevegelsen. Det beviste demonstrasjonen EL & IT Forbundet hadde utenfor administrasjonsbygget til Telenor den 5. februar i protest mot sosial dumping, brudd på normalarbeidsdagen, sentralisering og nedleggelse av 400 arbeidsplasser i Teleservice og Kundeservice.

Demonstrasjonen hadde appeller fra LOs nestleder og LO i Oslos leder, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund og leder for EL & IT Forbundet. Tjue fagforeninger og klubber stillte med faner og det var ca 300 frammøtte.

Med utgangspunkt i situasjonen i Telenor vil vi også utarbeide et politisk grunnlag som trekker perspektiver utover denne konkrete saken. Denne gangen er det ansatte i Telenor-selskaper som føler den nyliberalistiske personalpolitikken på kroppen. Men også ansatte innen andre statlige foretak merker denne utviklingen. Brutaliseringen av arbeidslivet vil ramme våre medlemmer i kraftbransjen på samme måte som i Telenor, etter hvert som selskapene splittes opp i egne resultatenheter og konkurranseutsettes. Derfor er denne kampen viktig, ikke bare for oss, men også for andre forbund og sektorer.

Den 13. februar er EL & IT Forbundets forhandlingsutvalg samlet i Oslo. Alle forbund oppfordres til å be sine fagforeninger/klubber om å møte med faner.

Oppmøte for fanemarkeringen er på Eidsvolls Plass, foran Stortinget, den 13. februar kl 0830.