FarmasiForbundet støtter fagforeningene i Braathens

FarmasiForbundet gir sin fulle støtte til de Braathensansattes kamp for å beholde sine arbeidsplasser, og for deres kamp for å bevare felles faglige rettigheter.

19. mai 2002

- Dette er en viktig prinsippsak for hele fagbevegelsen. De Braathensansansatte kjemper nå faktisk om å bevare et lov- og avtaleverk som fagbevegelsen har jobbet frem gjennom flere tiår, sier forbundsleder Berit Regland.

Norsk næringsliv er preget av stadige fusjoner og oppkjøp, og det er viktig å markere at det eksisterer et klart regelverket rundt slike aktiviteter. 

FarmasiForbundet ønsker de 11 fagforeningene i Braathens lykke til videre i denne kampen.

Kontakt:
Forbundsleder Berit Regland, 22 99 26 66 (jobb), 911 24 652 (mobil)