Fjernsynsovervåking i handels- og servicenæringen

Datatilsynet inviterer til seminar om fjernsynsovervåking i handels- og servicenæringen. Seminaret finner sted i Oslo 26. april, og prisen er kroner 2000,- per deltaker.

04. april 2002

På seminaret vil Datatilsynet belyse problemstillinger omkring fjernsynsovervåking i handels- og servicenæringen. Personopplysningsloven gir nye regler for kameraovervåking. Selv om loven har virket i over ett år, viser blant annet resultater fra Datatilsynets kontroller at det fortsatt hersker mye usikkerhet rundt regelverket. Kameraovervåking blir stadig vanligere – men hvordan sikrer man at overvåkingen skjer på lovlig vis?

Målgruppe: Ledere for små og store virksomheter i handels- og servicenæringen.

Representanter for arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner er også velkomne.

Sted: Oslo Rica Hotel, Europarådets Plass 1, tlf. 23 10 42 10
Tid: 26. april 2002
Pris: Kr. 2.000,-
Påmeldingsfrist: 17. april 2002

Du finner mer informasjon på Datatilsynets egne nettsider:
http://www.datatilsynet.no/dt/seminarer/v2002/fjernsyn-i-handel.html