Flere HKere slå langt i år!

Antallet HKere peker endelig riktig vei. Så langt i år er veksten på 82 medlemmer. I april var medlemsveksten på 154.

05. april 2002

Medlemsveksten er etterlengtet etter at HK i fjor mistet over 1300 medlemmer. Den kommer også etter at forbundet i mars gjennomførte en større vervekampanje med besøk på blant annet alle landets store kjøpesentre.

Størst fremgang per 1 april hadde Region Nord-Norge med en medlemsvekst på 33 medlemmer, tett fulgt av Region Midt-Norge og region Østlandet Sør med en medlemsvekst på henholdsvis 32 og 31 medlemmer.

Ellers utmerker Region Vest seg som den regionen med størst fremgang hittil i år. Hele 70 nye medlemmer har de fått.

Antallet HKere er alltid i endring. Daglig kommer noen medlemmer inn samtidig som andre forsvinner ut av fellesskapet. Når vi sier at det er kommet 82 flere medlemmer hittil i år blir det kanskje litt misvisende. Det riktige tallet er at vi har fått 1935 nye medlemmer. Men så er det altså blitt 1853 færre medlemmer på samme tid.