Forhandlingsstart HSH-området

Lønnsforhandlingene mellom HK-HSH startet i dag tirsdag 2. april etter at tariffkravene ble overlevert den 19. mars. Forhandlingene er planlagt å vare fram til fredag 5. april, men med en mulighet for forlengelse fram til 8. april.

02. april 2002

Viktige krav for HK er avtalebaserte pensjonsordninger (tjenestepensjon), bestemmelser knyttet til arbeidsforholdet post og butikk og krav om ubekvemstillegg for arbeid etter klokken 21.00 hverdager. Det er også tatt inn et krav om lokale tvisteløsningsmekanismer. De økonomiske kravene vil bli fremmet underveis i forhandlingene.

I tillegg til Landsoverenskomsten vil følgende avtaler bli gjenstand for forhandlinger: Kioskavtalen, Narvesen Kiosk, Bok- og papiravtalen, Forlagsavtalen, Fotolab.avtalen, Bingoavtalen, Bilselgeravtalen, Lederavtalen, Vikarbyråavtalen, Informasjonsteknologiavtalen, Kontoroverenskomsten, Advokatvirksomheter, Reiselivsavtalen.

Forhandlingene for samtlige avtaler vil foregå under de samme tidsfrister. Det vil si at ingen avtaler er ferdigforhandlet før det er oppnådd enighet om alle avtaler.

Som kjent er kravet om tjenestepensjon et av årets viktigste tariffkrav. Kravet er allerede fremmet av Fellesforbundet hvor det før påske var forhandlinger og brudd. Fellesforbundet er nå inne til mekling hos Riksmeklingsmannen.

Også HSH har blankt avvist kravet fra HK om tjenestepensjon. De har også som ett av flere motkrav fremmet forslag om å fjerne ordningen med ubekvemstillegg og å fjerne lønnsgarantiordningen.

HSH er det største tariffområdet for Handel og Kontor, hvorav mer enn 12.000 av våre yrkesaktive medlemmer omfattes.

Vi vil komme tilbake med ny utsendelse av informasjon straks det skjer noe!