Forhandlingsstart for Landsoverenskomsten og Lederoverenskomsten

Forhandlingene med SamFo starter i dag mandag 15. april klokken 13.00 etter at kravene ble overlevert onsdag i forrige uke. Mandag og tirsdag denne uken er satt av til forhandlinger.

15. april 2002

Viktige krav for HK er kjøpekraftforbedring, lønn ved omsorgspermisjon, bedre etterlønn ved dødsfall og bestemmelser knyttet til arbeidsforholdet post i butikk i tillegg til avtalebasert pensjon og bedre ubekvemstillegg.

SamFo har blant annet krevd ubekvemstilleggene og lønnutviklingsgarantien fjernet. SamFo vil også redusere verdien av overenskomsten for HKs medlemmer.

Vi vil komme tilbake med ny utsendelse av informasjon straks det skjer noe!

Andre informasjonstjenester fra Handel og Kontor i Norge under lønnsoppgjøret:

Fagbladet HK-Nytt finner du på: www.hk-nytt.no Informasjonstelefon 815 48 055 vil også være oppdatert. NRK-Tekst TV side 575 vil ajourføres.