Forhandlingsstart for Medieoverenskomsten og bensinstasjonene

I dag starter forhandlingene for to nye avtaleområder. Det skal forhandles om både Medieoverenskomsten med Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og i tillegg starter forhandlingene for bensinstasjonoverenskomsten med Bensinforhandlernes bransjeforening.

07. mai 2002

Mens det er satt av to dager til forhandlinger om Medieoverenskomsten er det satt av én dag til forhandlingene om overenskomsten for bensinstasjoner. Begge de to arbeidsgiverforeningene er tilsluttet NHO.

I forhandlingene med Mediebedriftenes Landsforening er et av de sentrale kravene en kompensasjon for omleggingen av ferieordningen i år 2000. Årsaken til dette er at de i sin overenskomst allerede hadde etablert en 5. ferieuke da ordningen ble innført som generell LO-ordning i 2000.

Forhandlingene MBL har ført med andre fagforbund og avtaleområder har ellers så langt gått tregt. I forrige uke brøt Norsk Transportarbeiderforbund forhandlingene med MBL i to av sine sektorer, henholdsvis for avisbud og pakkeriansatte. Også blant journalistene vurderes sannsynligheten stor for brudd. Norsk Journalistlag (NJ) vil trolig levere plassoppsigelse på grunn av uenighet med arbeidsgiverorganisasjonen om ferieordningen.

Handel og Kontor i Norge har under sine forhandlinger et tett samarbeid med PRIFO-tilsluttede Presse og Mediaansattes Forbund (PMF). Våre to fagforbund inngikk en samarbeidsavtale i 2001 som inkluderer samarbeid også under tariffoppgjørene.

Forhandlingsutvalg: Medieoverenskomsten
Egil Chr. Bøckmann (forhandlingsleder)  Faglig sekretær, administrasjonen

John Sanden, Telemarksavisa, HK media Østlandet Sør
Britt Riis, Nordlys, HK media Nord
Wivian Skorstad, Hojems Trykkeri, HK media Midt-Norge
Johnny Askeland, Dagbladet, HK media Øst
Einar Drageland, Bergens Tidende, HK media Vest

- - - - - - - - - -

Forhandlingsutvalg for Bensinstasjonoverenskomsten
Knut V. Hansen (forhandlingsleder)  Administrasjonen 
 
Jorun Erlandsen Per Frydstad AS
Børre Amundsen Elvegaten Bilistsenter
Terje Seppola Tromsø Bilistsenter