Framskjøvet meklingsfrist

Meklingsfristen med Flyselskapenes Landsforening er framskjøvet. Fristen for å oppnå enighet mellom partene er torsdag 16. mai klokka 24.00.

06. mai 2002

Den tidligere varslede meklingsfristen er framskjøvet på grunn av stor pågang hos Riksmeklingsmannen.

Det er meldt plassoppsigelse for 840 medlemmer i Handel og Kontor i Norge. Oppnås det ikke enighet vil Handel og Kontor i første omgang ikke ta ut personell tilknyttet operativ trafikk i streik. Det betyr at trafikk til/fra 17. mai arrangementer vil kunne gå som vanlig.

En eventuell streik vil tidligst kunne settes i verk ved arbeidstidens start fredag morgen den 17. mai.

Plassoppsigelsen som er meddelt Riksmeklingsmannen omfatter medlemmer i følgende selskaper:
Braathens
SAS
Widerøe
Servisair
Tyrholm & Farstad