Fredrikstad Fagforening avd 002 støtter Braathens-ansatte

19. mai 2002

Fredrikstad Fagforening avd 002 av Fellesforbundet gir Braathens ansatte og deres tillitsvalgte sin fulle støtte i deres kamp mot SAS ledelsen og enkelte av fagforeningslederene i SAS. Etter vår oppfatning driver SAS ledelsen et råttent spill , som strider mot norsk fagbevegelses rettsoppfatning. Dette er et råkjør som savner sidestykke i norsk arbeidsliv i moderene tid. Det er liten tvil om at SAS ledelsen får god støtte av tillitsvalgte i eget konsern for å innføre ville tilstander i norsk arbeidsliv. Det er groteskt å se hvordan ledelse og enkelte tillitsvalgte har rottet seg sammen i dette kyniske spillet.

De Braathens ansatte og deres tillitsvalgte fortjener full støtte fra en samlet fagbevegelse i denne kampen. Vinner SAS frem vil det få store konsekvenser for alle arbeidstakere hvis bedriften de arbeider i blir kjøpt opp. Fredrikstad Fagforening forventer at Fellesforbundet og LO kommer klart og tydelig på banen og støtter de Braathens ansatte i sin rettferdige kamp.

Kameratslig hilsen
Fredrikstad Fagforening
Hans Petter Pettersen
Leder