Garantiordningene HSH og SamFo

Statistisk Sentralbyrås lønnsstatistikk for varehandelen foreligger, og det er foretatt beregninger og vekting av tallene som ligger til grunn for garantiordningene med HSH og SamFo.

12. mars 2002

HSH:
Ny høyeste minstelønnssats (trinn 6) blir fra 1.2.2002: Kr. 18.128,-
Dette innebærer en økning på kr. 327,- (eller kr. 2,01 pr. time)

SamFo:
Ny høyeste minstelønnssats (trinn 6) blir fra 1.2.2002: Kr. 18.193,-
Dette innebærer en økning på kr. 345,- (eller kr. 2,12 pr. time)

Informasjon til tillitsvalgte, rundskriv med videre er sendt.
Priv.uorg.-bedrifter vil bli underrettet.