Gjennomslag for LO

Hovedavtaleforhandlingene mellom LO og HSH ble avsluttet 16. januar d.å. LO er svært fornøyd med at kravet for å opprette tariffavtale er senket fra 30 % til 10 % av de ansatte. Det er et betydelig gjennomslag for et langvarig LO-krav som vil gjøre det lettere å organisere arbeidstakere innen handels- og servicenæringen.

17. januar 2002

Det skal videre nedsettes et utvalg for å vurdere hvordan man kan ivareta Hovedavtalens bestemmelser knyttet til nye drifts- og organisasjonsformer som butikkjeder, franchise/kommisjonærer og kjøpesentre.

Utvalget skal spesielt legge vekt på å gi en utfyllende oversikt over de variasjoner som eksisterer innenfor de nye driftsformer og de problemer dette reiser i forhold til Hovedavtalens bestemmelser, herunder hovedutfordringene de ulike beslutningsstrukturer gir.

Partene er samtidig enige om å opprette et permanent kontaktutvalg for å drøfte aktuelle næringspolitiske utfordringer og spørsmål. Dette blir viktig for å følge opp utfordringene i service- og tjenesteytende næringer.

Det tidligere APO-området er også blitt en del av hovedavtalen.

I hovedsak er det også tatt inn endringene fra LO-NHO forhandingene.

Mer informasjon om hovedavtalen vil bli lagt ut på LOs hjemmeside senere.