HK CV-bank opphører

I dag fredag 31. desember klokken 10.00 opphører HK CV-bank. Du som er bruker vil imidlertid ikke merke noen forskjell.

31. mai 2002

HK CV-bank ble opprettet i mars 2000 som et samarbeidsprosjekt med daværende JobMatch Norge AS (nå MatchWork Norge). Motivasjonen for å gå i gang med prosjektet var at hurtig jobbskifte og endringer i næringsstruktur er "framtidas arbeidsmarked". Videre var prosjektet tiltenkt som et ekstra servicetilbud for HKs medlemmer.

Satsningen har imidlertid ikke vært noen suksess for HK og forbundets arbeidsutvalg vedtok å legge ned HK CV-bank i november i fjor. Avtalen med MatchWork hadde 6 måneders oppsigelsestid og effektueres dermed ved utløpet av mai i år.

Alle CVer overføres nå til MatchWork og våre brukere av denne tjenesten får dermed i framtida det samme tilbud som nå ved å gå inn på www.matchwork.no.