Journaliststreik - permisjoner

Norsk Journalistlag (NJ) lyktes ikke å komme til enighet med Mediebedriftenes Landsforening i nattas mekling. En rekke HK-medlemmer blir dermed permitterte.

29. mai 2002

NJ har tatt ut de aller fleste av sine medlemmer i streik fra i dag tidlig innen aviser, nyhetsbyråer m.fl. Oversikt over bedrifter i streik finnes på nettstedet www.journalisten.no/.

Streiken skyldes i hovedsak uenighet om ferieordning, og kan bli langvarig. Flere av avisene kommer ikke ut fra i dag, andre gis ut som reine annonseaviser i hvert fall en tid framover. Som følge av dette blir en rekke HK-medlemmer permittert.

Tillitsvalgte best henvende seg til regionkontorene for nærmere spørsmål og orientering om hvordan dette håndteres.

Som hovedregel kan nevnes at medlemmene først skal henvende seg til Aetat for spørsmål om dagpenger. Det er imidlertid overveiende sannsynlig at Aetat nekter de permitterte dagpenger, fordi deres lønns- eller arbeidsvilkår kan antas å bli påvirket av streikens utfall.

Skjer det kan det bli aktuelt for forbundet å utbetale streikestønad isteden.

Vi ber regionkontorene på vanlig måte bistå permitterte tillitsvalgte og medlemmer.