Kurs i forhandlingsteknikk

Forbundet vil 3. – 8. mars arrangere kurs i forhandlingsteknikk på Sanner Hotell på Gran, Hadeland.

14. januar 2002

Søkere til dette kurset må ha gjennomgått HKs faglige grunnutdanning eller tilsvarende skolering.

Kurset tar for seg praktisk trening i å forhandle. Det blir vekslet mellom teori i forhandlingsteknikk og rollespill av tillitsvalgte og arbeidsgivere med utgangspunkt i konkrete og realistiske forhandlingssituasjoner som for eksempel lokale lønnsforhandlinger og forhandlinger i forbindelse med oppsigelser.

Søknadsfrist er snarest og senest 4. oktober.

Ta kontakt med forbundets kursavdeling, telefon 23061180 for søknadsskjema/informasjon.

Du kan også søke via vår nettside.