Kurs/konferanse for HK advokatansatte

Det inviteres til kurs/konferanse for HK advokatansatte 12. – 14. april. I tillegg til et godt faglig innhold legges det vekt på at kurset skal være sosialt trivelig, og bidra til et godt samhold mellom medlemmene i HK advokatansatte.

18. mars 2002

Advokat Rune Lium fra LOs juridiske vil forelese i arbeidsrett og en del andre emner. I tillegg vil Svein Aag forelese i kommunikasjon. Spørsmålet han vil stille er hva kommunikasjon og informasjon egentlig er.

Praktiske opplysninger:
Sted:   Tulip Inn Rainbow Gildevangen Hotell, Søndre gate 22 b. 7010.Trondheim
Tid: Oppstart fredag ettermiddag kl. 16.00.
Reise:  Deltakerne reiser fra sine respektive hjemsteder/arbeidssteder fredag morgen eller dag. Vi har en avtale med Via Flyspesialisten for hele arrangementet. De sørger for alle bestillinger og reisedokumenter når dere har meldt dere på til oss. 
Påmeldingsfrist: Senest tirsdag 26. mars

Permisjon/tapt arbeidsfortjeneste
Det er ingen kursavgift. Da kurset har yrkesfaglig innhold, oppfordrer vi alle til å søke permisjon med lønn i utgangspunktet. Dersom du blir trukket i lønn dekker forbundet tapt arbeidsfortjeneste.

For nærmere informasjon/påmeldingsskjemaer m.m.:
Handel og Kontor i Norge v/Gunny Busund, Youngsgate 11, 0181 Oslo.
Telefaks: 23 06 12 06
E-mail: gunnyb.hk@loit.no

Eller

Børje Furunes
Telefon 23 06 12 13
E-post: borjef.hk@loit.no