Lærlingens rolle som fremtidig arbeidstaker

Hvordan søker du arbeid, hvordan opptrer du i en intervjusituasjon og hvilke rettigheter og plikter har du som lærling og arbeidstaker? Dette er noe du får greie på i dette kurset for lærlinger.

02. april 2002

Lærlingene skal møte arbeidsmarkedet etter endt læretid, og dette markedet er mangfoldig og variabelt. Dette kurset vil vi selvfølgelig ta i bruk informasjonsteknologi og audio-visuelt utstyr som verktøy for å synliggjøre mangfoldet og mulighetene.

Målsettinger med kurset:

  1. Kursets målsetting er å gi deltakerne kunnskap og forståelse for hvordan de skal møte jobbmarkedet med fagbrev i handa.
  2. Gi god innføring i rettigheter og plikter både som lærling og som fagarbeider.
  3. Profilere LO og forbundene og synliggjøre at medlemskap i et fagforbund er attraktivt og gir fordeler.

Tapt arbeidsfortjeneste og reise dekkes ette AOF sine satser.
Tid: 2.- 7. juni 2002
Sted: Sulitjelma Hotel AS, Sulitjelma

Målgruppe: Lærlinger, studenter og tillitsvalgte i offentlig og privat sektor.
Søknadsfrist: 19. april 2002
For mer informasjon kan du ringe:

  • Karin Aukrust tlf 23 06 12 41
  • Anne Brodawski 23 06 12 64
  • Christiane Solheim 23 06 16 15

Søknadsblankett sendes via din fagforening/klubb til:
AOF Norge
Postboks 8703 Youngstorget
0028 OSLO