Meklingsstart for Luftfartsoverenskomsten

Tirsdag 18. juni er det meklingsstart for luftfartsoverenskomsten. Blir det ikke enighet til midnatt er det stor streikefare. Meklingen er utsatt fra 16. mai, og det er først og fremst Braathens som står i fare for å bli rammet av streik.

17. juni 2002

Forhandlingene ble brutt 30. april da et enstemmig forhandlingsutvalg bestående av tillitsvalgte i SAS, Widerøe, Servisair og Braathens måtte fastslå at det ikke var mulig å komme til enighet med motparten. Foran forhandlingene og meklingen er det først og fremst tre punkter som står i fokus:

LønnsbestemmelserHandel og Kontor ønsker å sikre medlemmene et anstendig lønnsnivå. Under forhandlingene sa Flyselskapenes Landsforening (FL) nei til lønnsgarantisatser i forhold til lokale lønnssystem. I og med at motparten var helt avvisende, satte HK ikke engang fram konkrete kronekrav. Uten en beskyttelse i form av garantilønnssatser, vil bransjens lavtlønte sakke enda lenger etter, og nye flyselskap vil kunne drive sosial dumping og slik lettere utkonkurrere selskap som har anstendig lønnsnivå. Bakkeansatte har alltid havnet bak i køen når lønnsmidler skal fordeles i luftfarten. Dette vil vi nå ha slutt på. HK vil også sikre demokratisk medvirkning ved utforming og praktisering av lokale lønnssystem.Bruk av deltidsansatteHandel og Kontor ønsker å sikre de deltidsansattes rettigheter. I dag har flere selskaper et bevisst misbruk av deltidsansatte. Arbeidsgiverne må forplikte seg til å utvide de deltidsansattes arbeidstid når det foreligger ledige timer, ikke plassere dem uforpliktende eller ansette nye deltidsansatte i fleksibiliseringens navn. Deltid skal være en mulighet, fulltid en rettighet! HK fikk fra FL under forhandlingene ingen tilbakemelding på kravene om at arbeidstidsordninger skal legges til rette for heltidsstillinger, fortrinnsrett til "ledige" timer og registrering av mertidstimer for å gi deltidsansatte bedre mulighet til å øke timetallet i sine kontrakter. Dette på tross av at vi påtalte at flere selskap bryter arbeidsmiljølovens § 58 A ved ikke å fordele arbeid/timer som er en del av bedriftens ordinære drift. Lønnet pappapermisjon
Handel og Kontor vil ha gjennomslag for 14 dagers pappapermisjon med lønn. Dette kravet som er et sosialt gode HK har i de fleste av sine overenskomster ville FL ikke diskutere. Her er FL/NHO en sinke i norsk arbeidsliv.Ny bransjeoverenskomstFL viste for øvrig svært liten vilje til å imøtekomme Handel og Kontors krav til en ny bransjeoverenskomst. FL har selv valgt å legge uløste problemstillinger i dette arbeidet inn i forhandlingene. Både HK og NHO ønsker en sammenslåing og forenkling av overenskomstene men det kan ikke skje ved at man stryker tidligere framforhandlede rettigheter.

Meklingsrunden man nå går inn i er utsatt etter at det i første omgang ble satt en frist for enighet til den 16. mai. På grunn av den uavklarte situasjonen i Braathens ble imidlertid meklingen utsatt, og ny frist for enighet er nå altså den 18. juni.

- - - - - - - -

Medlemmer av BFK oppfordres tirsdag kveld/natt til onsdag til å følge med på disse nettsidene (www.handelogkontor.no), informasjonstelefon 815 48 055, eller NRK Tekst-TV side 575.

Henvendelser fra media kan rettes til:

Faglig sekretær/ forhandlingsleder: Egil C. Bøckmann, telefon 23061219 / 91553378

Informasjonssekretær: Ove Magnus Halkjær, telefon 23061214 / 90854418

Relaterte saker:
- Vi må stå i stillingene
Meklingsstart 14.00
Brudd med Flyselskapenes Landsforening
Forhandlingsstart med Flyselskapenes Landsforening