Meklingsstart for bensinstasjoner og Golden Air

To ulike tariffområder går i dag mandag 3. juni til mekling. Det ene området er Bensinstasjonoverenskomsten med Bensinforhandlernes Bransjeforening. (BBF) og det andre området er Overenskomsten for flygere og kabinansatte i selskapet Golden Air.

03. juni 2002

For begge områdene er meklingsfristen satt til tirsdag 4. juni klokken 24.00. Oppnås det ikke enighet innen den tid er det altså fare for streik.

Bakgrunn - Bensinforhandlernes bransjeforening (BBF)
Med BBF ble det etter en dags forhandling brudd tirsdag 7. mai. Bruddet kom som en følge av at det ikke ble oppnådd enighet om størrelsen på det generelle tillegget og størrelsen på forskjellige satser som skifttillegg, ansiennitetstillegg m.m.

Arbeidsgivernes tilbud var den gang kroner 2,75 i generelt tillegg og kroner 3,50 på satsene inkludert det generelle tillegget som et "minstelønnstillegg". Handel og Kontors krav var 2,75 som et generelt tillegg og 6,25 på alle satsene inkludert de generelle tillegget som et "minstelønnstillegg". HK ønsket også heve godtgjørelsen for skiftarbeid og ansiennitetstilleggene.

-Arbeidsgivernes tilbud er en hån mot vanlige arbeidsfolk, sa faglig sekretær Knut V. Hansen i en kommentar til arbeidsgivernes tilbud den gangen og viste til at lønna på dette området må økes betraktelig for ikke å få problemer med rekrutteringen til yrket.

Bakgrunn - forhandlingene med Golden Air
Med Golden Air ble det brudd i forhandlingene torsdag kveld 2. mai.

Årsaken til bruddet var for stor avstand mellom partene om den økonomiske rammen. Flyselskapenes Landsforening tilbydde et generelt tillegg på 2% samt en del andre mindre økonomiske justeringer, noe som altså ikke var godt nok.