Mot svekking og uthuling av dagens lovverk

16. mai 2002

AUF takker for henvendelsen vi mottok den 11. mai.

Arbeidernes Ungdomsfylking ønsker med dette å uttrykke vår støtte til deres
kamp for egne arbeidsplasser og et sterkt vern av opparbeide faglige
rettigheter. Vi er sterkt imot alle former for svekking og uthuling av
dagens lovverk for arbeidstakere.

Vennlig hilsen
Arbeidernes Ungdomsfylking

Kristina Aas Fure
Internasjonal rådgiver