NOPEF støtter Braathens-ansatte

NOPEF støtter de Braathens-ansatte bakkemannskapenes rettferdige kamp for arbeidsplassene og tar avstand fra den måten SAS-ledelsen har behandlet dem på.

19. mai 2002

NOPEF mener SAS i denne saken har løpt fra sine løfter og forstår godt at de ansatte føler seg sveket.

Det er besluttet å opprette et nytt selskap, Scandinavian Ground System, som skal utføre bakketjenestene for både Braathens og SAS. SAS-ansatte vil bli overført til det nye selskapet, mens Braathens bakkepersonell blir oppsagt med mulighet til å søke jobb.

Konsekvensen vil være at arbeidstakere som er kommet opp i åra eller har pådratt seg arbeidsrelaterte sykdommer, vil tape konkurransen om arbeidsplassene og bli skviset ut.

NOPEF aksepterer ikke rå kapitalisme i norsk arbeidsliv.