Nemndsbehandling 25. juni

Fredag kveld 14. juni ble det brudd i lønnsforhandlingene med Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF). Oppgjøret går til nemndsbehandling. Det er avtalt møte i nemnda tirsdag 25. juni klokken 10.00.

14. juni 2002

Bruddet kom etter flere forhandlingsrunder på lønnsspørsmålet. Ut over det som allerede er gitt i lønnstillegg gjennom heving av statens satser, var arbeidsgiversida bare villige til å gi lønnstillegg til alle med mer enn 6 års ansiennitet. Dette skulle skje gjennom å opprette ett nytt lønnstrinn på topp.

En slik fordeling av lønnstillegget kunne forhandlingsutvalget ikke godta, da dette ville bety en skjev fordeling hvor bare de som allerede ligger på topp ville få mer.

Forhandlingene for AAF-området går nå altså til nemndsbehandling og det er avtalt møte i nemnda tirsdag 25. juni klokken 10.00.

Relaterte lenker:
Forhandlingsstart AAF
Hovedavtaleforhandlingene med AAF utsatt