Ny konsernklubb er på plass

På representantskapsmøte for tillitsvalgte i Aker Kværner konsernet i dag ble HKs konsernklubb opprettet. Konsernklubbens umiddelbare hovedoppgave er sammen med de andre forbundenes klubber å sikre rettighetene til medlemmene ved omstillingen i konsernet.

05. april 2002

Det er også igangsatt arbeid i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen til et nyopprettet Aker Kværner Business Parter hvor mange HK-medlemmer vil bli overført. Konsernklubben vil videre bistå blant annet ved reorganisering av HK-virksomheten i de forskjellige konsernbedriftene.

Leder av konsernklubben er Anita Steinkjer fra Aker Verdal, nestleder Lorna Enger fra Kværner Oilfield Products, sekretær Solveig Østbø fra Kværner Oil & Gas og styremedlem Hege Nygård, Aker Verdal Holding.