OFS støtter de Braathens ansatte

19. mai 2002

OFS gir full støtte til de Braathens ansatte kamp om at de skal behandles likt med de SAS ansatte. Det er med vantro og harme vi den senere tiden gjennom media er blitt presentret SAS sine forsøk på å skvise ut de Braathens ansatte. Når de valgte å overta et selskap så får de følge de reglene som er fastslått vedr virksomhetsoverdragelse. OFS har tidligere vunnet frem  i Høyesterett i saker om virksomhetsoverdragelse, så vi er rimelig sikre på at de Braathens ansatte vil vinne frem.

At en ”som vist skal være” tillitsvalgt i SAS  hever seg over alle og alt skal ikke kunne rokke ved hva som er rett og galt i denne saken. Ingen arbeidstakere er tjent med at en ikke ser alle under ett når en har en virksomhetsoverdragelse. For de SAS ansatte blir det som å ”pisse i buksa” det kan varme, men, hvem kjøper SAS neste gang. 
(Å ta toget kan få en ny mening )

Stå på jenter og gutter dette er viktig !!

Pressekontakt: OFS-nestleder Bjørn Tjessem, tlf 900 42 387 –51843902
 
 
Med hilsen
OFS

Bjørn Tjessem
1.nestleder