Om åpningstidsloven

Handel og Kontors tariffkonferanse i Fredrikstad har merket seg at Kristelig Folkeparti i ren ettergivelse overfor Høyre nå har snudd. De har gått fra å være et verdiparti som skal verne om familien, til å bli et rent markedsparti med siktemål om et døgnåpent samfunn.

15. februar 2002

Over 100 tillitsvalgte stiller seg undrende til at barne- og familieministeren som også er tidligere leder av Norsk Sykepleierforbund vil rasere arbeidstiden for titusenvis av ansatte. Dette har ringvirkninger ut over ren arbeidstid. Det rammer i form av høyere sykefravær på grunn av økt press på de ansatte, det rammer arbeidsgiverne som presses ut i enda mer konkurranse, det rammer de ansatte i form av mindre tid med familien og endelig rammer det kundene i form av økte priser.

For Handel og Kontor i Norge har dette midt under årets utforming av tariffkrav vært å betrakte som en ren krigserklæring. Våre tariffkrav utformes nå med tanke på de ubekvems- og ulempetillegg som må følge en eventuell ny arbeidstid. Dette vil på sikt ramme forbrukerne i form av høyere priser. Fra Regjeringa er dette dermed en utidig innblanding i et allerede vanskelig tariffoppgjør. Det vil vanskeliggjøre forhandlingene med større muligheter for konflikt.

Handel og Kontor i Norge merker seg at heller ikke blant arbeidsgiverne er det utbredt ønske om et slikt døgnåpent samfunn som Barne- og familieministeren legger opp til. Vi inviterer dermed arbeidsgiverne i forkant av tariffoppgjøret om samarbeid og felles utspill om åpningtidsloven.