Over 50 støtteerklæringer til Braathens-ansatte

Over 50 støtteerklæringer er kommet inn fra fjern og nær til de Braathens-ansatte. De fleste partier er godt representert, flere ordførere, kommuner, og organisasjoner. APs stortingsrepresentant Oddbjørg Ausdal Starrfelt vil ta initiativ til lovendring.
VIL TA INITIATIV TIL LOVENDRING
TIL ALLE HK-MEDLEMMER I BRAATHENS - KREV DIN RETT!

19. mai 2002

Vil du eller din fagforening, fagforbund, kommune eller partilag også sende sin støtte? Da kan dette gjøres til borjef.hk@loit.no.
Du kan også fakse den inn på telefon 23061206.

Støtteerklæring til Braathens-ansatte

LO Selbu og Tydal

Innherred HK

Landsstyret i Norsk Kommuneforbund

i Stjørdal og Meråker

Fellesforbundet Region Sør-Trøndelag

HK Region Øst

LO på Hadeland

Blomsterhilsener fra Norsk Jernbaneforbund og Sykepleierforbundet

EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland støtter Braathens ansatte

SVs landsstyre

Oslo Grafiske Fagforening

LOs fylkeskonferanse Møre og Romsdal

Sentraladministrasjonens Tjenestemannslag, Landsforening 2 av NTL

Jern og Metallarbeidernes forening avd. 12 Fellesforbundet

Fylkesutvalget til Norsk Tjenestemannslag i Oslo

Den Norske Turguiden

Stavanger Grafiske Fagforening

LO i Sunndal

Trondeim Grafiske Fagforening

LO i Kristiansand og Omegn

Flerfaglig FellesOrganisasjon 2fo Sør-Trøndelag

LO i Stjørdal og Meråker

Støtte fra Aker og Kværner-klubbene

Norske Sivilingeniørers Forening

LO i Inderøy, Mosvik og Leksvik

NISO

Norsk Helikopteransattes Forbund

LO i Horten

EL&IT Forbundet i Hordaland, Sogn og Fjordane

Vest-Agder Arbeiderparti

Akershus Arbeiderparti

HRAF-Støtter Braathens-ansatte

LO i Asker og Bærum

Støtte fra LO i Bergen og Omland

Utdanningsforbundet Oslo

LO/Gjøvik

Støtte fra SVs faglige utvalg

Elisabeth Røbekk Nørve, Stortingspolitiker for Høyre

-Full støtte

Støtte fra Lodve Solholm, Frp

Hordaland Arbeiderparti

Norsk Tjenestemannslag, Landsforening14, Lufthavnene

Norsk Sykepleierforbund støtter de Braathens-ansatte

Støtte fra Sola og Stavanger kommune

Handel og Kontor`s landsutvalg i Linjegods AS

Nopef avd 49

Jens Anders Ravnaas

Møre og Romsdal Arbeiderparti

NNN støtter de Braathens-ansatte

Valla støtter de Braathens-ansatte

Styreleder i Nordhordland Reiselivslag: -Sjokkerende!

NOPEF støtter Braathens-ansatte

Sosialistisk Ungdom ber regjeringen gripe inn hvis SAS bryter loven

EL&IT forbundet i Telenor reagerer på forskjellsbehandling av ansatte i Braathen

Fredrikstad Fagforening avd 002 støtter Braathens-ansatte

YS-lederen stiller seg bak de ansatte i Braathens

YTF-støtte til fagforeningene i braathens

OFS støtter de Braathens ansatte

50 000 medlemmer i YS Privat støtter de ansatte i Braathens

Norsk Radiografforbund: Støtte til Braathens ansatte

Støtte fra Nord-Trøndelag SV

Støtteerklæring fra NHS

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Stortingsrepresentant fra AP

2fo i DNF

AUF

Ordføreren i Kristiansund