Pappapermisjon fra 1. april.

Det har vært en rekke henvendelser til forbundet med spørsmål om den nye avtalebestemmelsen om pappapermisjon.

11. april 2002

Avtalebestemmelsen som nå er avtalt gjelder innen HSH-området. Det samme kravet vil imidlertid komme fortløpende i tarifforhandlinger også innen andre avtaleområder.

Bestemmelsen gir altså rett til lønn under permisjon, og vil gjelde fra 1. april 2002. Men den nye avtalen vil ikke formelt iverksettes før uravstemning er foretatt, med ja-flertall.