Pause i forhandlingene for HSH-området

Det er pause i forhandlingene mellom HK og HSH til over helgen.

05. april 2002

Partene har forhandlet siden tirsdag 2. april etter at tariffkravene ble overlevert den 19. mars. Forhandlingene har vært planlagt å vare fram til i dag fredag 5. april, men med en mulighet for forlengelse fram til 8. april.

Denne muligheten vil partene nå benytte seg av. Lønnsforhandlingene tar til igjen mandag førstkommende klokken 16.00.

Så langt har forhandlingene vært preget av liten framdrift i de viktigste sakene. Mye av tiden har derfor vært brukt på å forhandle de bransjevise avtalene. Imidlertid vil ingen av disse være klare før alle tariffkravene, også på Landsoverenskomsten, er ferdig forhandlet.

Der er ingen løsning i kravene knyttet til økonomi, UB eller lønnsutviklingsgaranti.

Som kjent er kravet om tjenestepensjon også et av årets tariffkrav. HSH har i likhet med andre arbeidsgiverorganisasjoner blankt avvist dette kravet.

Fellesforbundet som fremmet pensjonskravet først er inne til mekling hos Riksmeklingsmannen. Fellesforbundet og TBL har frist fram til natt til tirsdag for å oppnå enighet i blant annet dette spørsmålet. I motsatt fall kan det oppstå en konfliktsituasjon i dette området.

Resultatet av pensjonskravet fra Fellesforbundet vil naturlig nok få betydning på HKs forhandlingssituasjon overfor HSH. Det er derfor ventet at HK og HSH vil fortsette forhandlingene fram til tirsdag førstkommende.

Vi vil komme tilbake med ny utsendelse av informasjon straks det skjer noe!

Andre informasjonstjenester du kan benytte under forhandlingene:Fagbladet HK-Nytt finner du på: www.hk-nytt.no Informasjonstelefon 815 48 055 vil også være oppdatert NRK-Tekst TV side 575 vil ajourføres.