Pause i hovedavtaleforhandlingene

Onsdag 22. mai ble det holdt forhandlinger mellom Handel og Kontor i Norge (HK) og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) om revisjon av Hovedavtalen.

24. mai 2002

Handel og Kontor hadde på et tidlig tidspunkt sent over sine krav til motparten som i all hovedsak innebar en rekke tilpasninger til gjeldende avtale mellom NHO-HK/FLT.

AFF kom imidlertid under forhandlingene med det overraskende og ikke forhånd anmeldte forslaget om at HK organiserte ikke skal ha streikerett etter at organisasjonsplikten bortfalt. Kravet var for HKs forhandlingsdelegasjon uforståelig etter en nylig avgitt høyesterettsdom på området og også etter behandling i LOs sekretariat.

Det var en dom i høyesterett i november 2001 som slo fast at det er ulovlig å ha organisasjonsplikt i ansettelseskontrakter. LOs sekretariat vedtok således å fjerne organisasjonspliktklausulene i alle avtaleforhold.

På bakgrunn av dette utspillet valgte forhandlingsdelegasjonen til HK å be om en pause. Partene vil gjenoppta forhandlingene 7. juni.