Pensjonssaken går til Høyesterett

Pensjonssaken mellom de 37 HK-organiserte og Hakon-gruppen har nå passert kjæremålsutvalget og er dermed klar for Høyesterett. Samtidig går fagbevegelsen ut i et tariffoppgjør hvor nettopp pensjon vil stå i fokus.

11. mars 2002

Striden står om selskapet hadde rett til å avvikle en ordning om fri tilleggspensjon som hadde eksistert siden 1978, etter en intern fusjon i Hakon-gruppen. I 1999 ble Hakon Nord AS fusjonert med Hakon Detalj AS. De to har samme eiere.

Hakon-gruppen som blant annet eies av milliardæren Stein Erik Hagen fjernet på samme tid en pensjonsavtale som hadde eksistert for de ansatte i over 20 år. Verken det faktum at ordningen hadde eksistert i over 20 år eller at ni av de ansatte kunne vise til at den var omtalt i de skriftlige arbeidsavtalene deres, var nok til å overbevise verken byretten eller Frostating lagmannsrett om at pensjonsordningen var en rettighet for de ansatte.

For fagbevegelsen blir denne saken bare ett av mange eksempler som viser hvor viktig årets krav om en egen tariffestet tjenestepensjon i privat sektor er. I stadig større grad har man sett at bedriftene bevisst velger organisasjonsformer hvor de kan rydde unna opparbeidede rettigheter for de ansatte.

LO i Trondheim har varslet at de vil bruke pensjonssaken mot Hakon-gruppen som et eksempel på hvor viktig årets tariffoppgjør er.  Flere bedrifter har i dag egne pensjonsordninger. Men dommen fra Frostating lagmannsrett viser hvor usikre disse ordningene faktisk er.

-Blir denne dommen stående rettskraftig, legger både byrett og lagmannsrett opp til en rettspraksis som gjør arbeidsavtalene mindre verdt, har LO-advokat Rune Lium blant annet påpekt.

Argumentasjonen som føres i de to dommene sier nemlig rett ut at skriftlige arbeidsavtaler ikke kan betraktes som avtaler mellom arbeidsgiver og ansatt. De er kun informasjon om hvilke ordninger som til en hver tid gjelder i bedriften.