-RBL farer med halve sannheter

-Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL) farer med halve sannheter når de viser til vår tariffavtale og forhandlingsresultat for å slå tilbake på de streikende, sier forbundsleder Sture Arntzen i Handel og Kontor.

16. april 2002

Det var i går mandag at Jostein Hansen fra RBL i en NTB melding hevdet at de streikende i Hotell og Restaurantarbeiderforbundet (HRAF) stiller ublu krav. Han viser blant annet til at "deres kolleger i Handel og Kontor har akseptert 4,8 prosent ramme". Denne uttalelsen skaper reaksjoner i Handel og Kontor og får forbundsleder Sture Arntzen til å rykke ut:

-Det Jostein Hansen og RBL tydeligvis ikke har fått med seg er at vi allerede har ubekvemsordninger som slår inn på hverdager fra klokken 18.00 og lørdager klokken 13.00 i tillegg til hele søndag. Våre ubekvemstillegg er i størrelsesordenen fra 21 kroner og opp til 84 kroner. Skal RBL vise til vår tariffavtale og forhandlingsresultat får de dermed pent kopiere vår ubekvemsordning først, sier Arntzen og legger til: Hvis ikke får de holde kjeft!

I dag har HRAF et ubekvemstillegg fra kroner 6,- opp til 16,50 gjeldende fra klokken 21.00 til 06.00 på hverdager og 16.00 på lørdager og hele søndag.

Gir full støtteArntzen legger til at de streikende har Handel og Kontors fulle støtte. -Ifølge Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene var gjennomsnittslønna for ansatte i hotell- og restaurantbransjen mellom 50.000 og 60.000 kroner lavere per år sammenlignet med handelen.

Når denne yrkesgruppen ber om et ekstra løft er det dermed helt i tråd med representantskapet i LO sitt vedtak. Vedtaket åpnet for ekstra uttelling i lavtlønnede og kvinnedominerte yrker, og de streikende har dermed HKs ubetingede støtte og solidaritet.

Kontaktpersoner for nærmere opplysninger:

Forbundsleder Sture Arntzen, telefon 23061217, mobil 91142264

Informasjonssekretær Ove Magnus Halkjær, telefon 23061214, mobil 90854418