Saksøker Kunnskapsforlaget for 2,1 millioner

Syv tidligere selgere saksøker Kunnskapsforlaget for til sammen 2,1 millioner kroner etter at de ble sagt opp høsten 1999. Saken starter i Oslo Tingrett i morgen tirsdag 23. april.

22. april 2002

Det er Handel og Kontor som kjører saken for de tidligere ansatte, og rettssaken dreier seg kun om oppgjørsformen for arbeidet de ansatte hadde.

Forlaget opererte nemlig med en todelt lønn hvorav den ene delen ble utbetalt etter salget mens den andre delen av lønna gikk inn på en såkalt "depositumkonto". Annullerte salg kunne forlaget deretter trekke av denne "depositumkontoen".

I etterkant av oppsigelsene viste det seg imidlertid at Kunnskapsforlaget trolig trakk penger i langt større grad enn arbeidsavtalen åpnet for. Forlaget mente også å kunne kreve lønn tilbake av de oppsagte selgerne etter at arbeidsforholdet var opphørt.

-Uakspetabelt-Kunnskapsforlaget har opptrådt helt uakseptabelt i denne saken, sier advokat Vidar Lindbekk som kjører saken for de HK-organiserte. Han viser både til at arbeidsgiveren har kommet med motsøksmål for å kreve penger av de tidligere ansatte og klare brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om trekk i lønn.

-Saken har medført store belastninger for flere av saksøkerne, forteller Lindbekk videre. Flere av saksøkerne har ikke vært i jobb siden de ble sagt opp høsten 1999.

Lindbekk presiserer imidlertid at det samlete kravet på 2,1 millioner er basert på det materialet som var tilgjengelig da stevningen ble tatt ut. Dersom Kunnskapsforlaget kommer med tilsvar og dokumentasjon vil riktig oppgjørsbeløp ganske sikkert være lavere.

Saken er berammet å vare fram til fredag førstkommende. Dom i saken vil trolig falle etter noen uker.

Kontaktpersoner ved spørsmål

Avdelingssjef Margit Glomm i Handel og Kontor i Norge, telefon 23061202/90678014

Informasjonssekretær Ove Magnus Halkjær, telefon 23061214/90854418