Sosialistisk Ungdom ber regjeringen gripe inn hvis SAS bryter loven

19. mai 2002

SASs oppkjøp av Braathens er å betrakte som en virksomhetsoverdragelse.
Dette betyr at alle ansatte skal behandles likeverdig ved eventuelle
oppsigelser, dersom oppsigelser finner sted skal ansiennitetsprinsippet
følges. Dersom så ikke skjer er
dette å anses som et alvorlig brudd mot sentrale bestemmelser i
Arbeidsmiljøloven(§73) og hovedavtalen.

SU-leder, Kari Anne Moe:
- Sosialistisk Ungdom krever at regjeringen griper inn hvis lovverket
ikke blir fulgt opp. Hvis regjeringen viser unnfallenhet i denne saken
må Stortinget gripe inn.

Lederen av Husforeningen i SAS, Asbjørn Wikestad uttalte til TV2
forrige  uken at hans medlemmer vil gjøre jobben til de Braathens
ansatte dersom Handel og Kontor i Norge tar ut sine medlemmer i streik.

Kari Anne Moe:
Wikestads trusler om organisert streikebryteri representerer et svik mot
alt fagbevegelsen står for.