Støtte fra LO i Inderøy, Mosvik og Leksvik

31. mai 2002

LO i Inderøy, Mosvik og Leksvik står bak deres krav om at SAS-ledelsen skal
respektere Hovedavtalens bestemmelser og Arbeidsmiljøloven i forbindelse med
virksomhetsoverdragelse.
Vi er enig om at fagbevegelsen må stå sammen for å bevare våre rettigheter
og lover,som våre fedre og mødre har kjempet frem over flere 10-år.
Vi har sett før at sammen er vi sterke og det er slutt med at arbeidsgiver kan
bestemme etter eget velbefinnende over våre liv.

KAMERATER STÅ PÅ.

Kameratslig hilsen fra LO i Inderøy, Mosvik og Leksvik.
v/Mads A. Nervik, leder.