Støtte til Braathens ansatte

19. mai 2002

Norsk radiografforbund støtter helt og fult de ansatte i Braathens  rettferdige
kamp mot SAS.
Når SAS setter arbeidsmiljølovens kapitel 12 til side er dette en trussel mot alle arbeidstakere i Norge.
SAS sin manipulering  med fakta bør være en påminnelse om at arbeidstakere i Norge må stå sammen for å forsvare våre faglige rettigheter.
Lykke til videre i dere rettferdige kamp.

Norsk Radiografforbund

Anna Pettersen   leder