Støtte til Braathens fra Region Øst

20. juni 2002

HK Region Øst gratulerer med vel gjennomførte tarifforhandlinger og håper at de forestående rettssaker om " virksomhetsoverdragelse " gir dere en rettferdig likebehandling.

Deres kamp er vår kamp.

Med solidarisk hilsen
Handel og Kontor Region Øst
Per Klausen.