Støtte til Braathensansatte

Med bakgrunn i den sterkt medieomtalte saken om Braathensansattes kamp for sine arbeidsplasser ønsker Flerfaglig Fellesorganisasjon 2fo Sør-Trøndelag å komme med følgende støtteerklæring til sine kollegaer i Braathens.

03. juni 2002

Dette er for oss en nokså utrolig historie om en virksomhetsoverdragelse som savner sidestykke i norsk sammenheng. For tillitsvalgte og ansatte kom nok SAS sitt oppkjøp av Braathens til rett tid. I etterkant har det derimot vist seg at de forutsetninger som lå til grunn for oppkjøpet er lagt til side i en prosess som tilsynelatende har vært tøff, hensynsløs og fundamentert i en total mangel på likeverd og respekt for Braathensansatte. Prosessen har vært preget av brutte løfter siden konkurransetilsynet godkjente oppkjøpet i november 2001. Har SAS gått inn i en overdragelse med skjult agenda? Med løfter om likeverdighet og medbestemmelse så situasjonen lys ut for de ansatte i et selskap med store økonomiske problemer. Slik saken nå er beskrevet ser vi en systematisk nedbygging av et selskap der de ansatte i utgangspunktet anså SAS for å være en redelig aktør innefor norsk luftfart.

Er så dette en virksomhetsoverdragelse? Vi er ikke i tvil. SAS sitt oppkjøp er en virksomhetsoverdragelse som reguleres etter Arbeidsmiljølovens § 73. Dette er også gjennom store deler av prosessen erkjent av SAS sine advokater. Så sent som 2, mars 2002 sier SAS-ledelsen ved Gunnar Reitan at man selvfølgelig skal følge Arbeidsmiljølovens bestemmelser for virksomhetsoverdragelse, med de følger at ansiennitetsprinsippet skal følges ved reduksjon av arbeidsstokken. SAS har senere hevdet at man har gjort en vurdering i forhold til bakkeorganisasjonen og sett at man ikke trenger å overdra aktiva fra Braathens for å utføre disse oppgavene i den nye organisasjonen. Med dette som argument fraviker man etter hvert prinsippet om at det har forgått en virksomhetsoverdragelse. Andre forhold knyttet til bruk av Arbeidsmiljøloven er informasjon og drøftingsplikten. Denne er tilsynelatende dårlig overholdt i og med at møter mellom ledelse og tillitsvalgte er avlyst og/eller stadig utsatt i løpet av prosessen. Man kan spørre seg om den respektløshet som her forevises overfor lov- og avtaleverk vil være den trend vi som tillitsvalgte vil oppleve som en ny hverdag i framtiden.

2fo Sør-Trøndelag støtter Braathensansattes kamp mot en hensynsløs og respektløs ledelse som gjennom styrevedtak de siste ukene har vist en ukuelig tro på egne tolkninger av lov og avtaleverk.

Dette er samtidig en oppfordring til andre fylkeslag og regionale deler av alle arbeidstakerorganisasjoner i Sør-Trøndelag om å komme med støtteerklæringer til Braathens ansatte i kamp om likeverd og respekt fra sin arbeidsgiver.

for
Flerfaglig FellesOrganisasjon
2fo Sør-Trøndelag

Jomar Finseth
Styremedlem