Støtte til de Braathens-ansatte

23. mai 2002

Det er min mening at ansatte i Braathens må ha samme oppsigelsesvern som
SAS ansatte under eventuelle nedskjæringer som følge av SAS' oppkjøp av
Braathens eller som følge av den generelle økonomiske situasjonen.

Med hilsen

Jens Anders Ravnaas