Støtte til de ansatte i Braathens

28. mai 2002

Arbeidsutvalget i SVs faglige utvalg støtter de ansatte i Braathens. De må likebehandles med de
  som er ansatt i SAS. Næringslivsledere må forholde seg til lovverket og kan derfor ikke bryte  
  framforhandlede regler og lover.                                                               
                                                                                                 
  LOs juridiske avdeling konkluderer med at SAS overtakelse av Braathens er en                   
  virksomhetsoverdragelse. Det innebærer at de ansatte i Braathens skal behandles på lik linje   
  med de ansatte i SAS ved en eventuell nedbemanning.                                            
                                                                                                 
  Hvis ledelsen velger å legge ned bakketjenester i Braathens for å kjøpe samme tjenester fra    
  SAS, så er det i stor grad de samme tjenester som utføres. Det er derfor riktig å betrakte     
  dette som en virksomhetsoverdragelse. Ved en virksomhetsoverdragelse kan ikke de ansatte i SAS 
  forfordeles og beholde jobbene, mens alle eventuelle oppsigelser skal gå ut over de som er     
  ansatt i Braathens.                                                                            
                                                                                                 
  Bakketjenestene som skal settes ut er en del av Braathens ordinære drift, noe som ikke er lov  
  med mindre det er helt nødvendig for fortsatt drift. En eventuelle nedlegging av bakketjenester
  i Braathens kan derfor bare skje hvis det er helt nødvendig. I dagens situasjon er det ting som
  tyder på at de økonomiske resultatter for selskapet er tilfredsstilende. Det er derfor usikkert
  om det er nødvendig å innføre slike rasjonaliseringstiltak for å sikre fortsatt drift.         
                                                                                                 
  Arbeidsutvalget i SVs faglige utvalg krever at ingen sies opp før det er avklart om            
  nedbemanning er nødvendig for fortsatt drift og om dette bare kan løses ved oppsigelser.       
  Eventuelle oppsigelser kan bare skje ut fra likebehandling av ansatte i Braathens og SAS.      
                                                                                                 
  Uttalelse vedtatt av arbeidsutvalget i Faglig utvalg 24.05.02.