Støtte til de streikende i HRAF

Forbundsstyret i Handel og Kontor vil uttrykke sin fulle støtte og solidaritet med de streikende i Hotell- og restaurantarbeiderforbundet.

Handel og Kontor konstaterer at arbeidsgiverne igjen motsetter seg Hotell- og restaurantarbeiderforbundets rettferdige krav om økte ubekvemstillegg. Å be om en høyere godtgjørelse for å jobbe kveld, natt og helg er et berettiget lønnskrav. Ikke minst med tanke på den ansattes tap av samvær med familie, venner og deltakelse i det organiserte samfunnsliv.

Bare samlet kan arbeidstakerne vinne fram med verdige lønns- og arbeidsvilkår. Hvis arbeidsgiverne lykkes i denne streiken vil det dermed være et tap for hele fagbevegelsen.

Handel og Kontor støtter streiken fullt ut og vi oppfordrer alle våre klubber og foreninger til å stille opp der HRAF trenger hjelp, når de måtte trenge det. Streiken som føres er enormt viktig - det er en kamp også for våre medlemmer. Deres sak er vår sak.

Forbundsstyret i Handel og Kontor i Norge bevilger med dette 500.000,- til de streikende i Hotell- og restaurantarbeiderforbundet.

Oslo, 24. april 2002.