Støtteerklæring til de Braatens-ansatte

23. mai 2002

Handel og Kontor`s landsutvalg i Linjegods AS  støtter de Braatens ansattes rettferdige kamp om at de skal behandles likt med de SAS- ansatte. 

HK`s landsutvalg i Linjegods tar sterk avstand fra den måten SAS-ledelsen og enkelte tillitsvalgte i SAS har behandlet de ansatte i Braaten på.

Stå på Braatens, dere har vår fulle støtte !

Med vennlig hilsen
Anne Kirsten G. Lundberg