Støtteerklæring til de Braatensansatte

Det lokale LO ser med bekymring på situasjonen i forbindelse med den vedtatte bemanningsreduksjonen i Braatens.

03. juni 2002

Av de ansatte i Braatens er det omlag 1700 ansatte som er organisert i LO forbundene Handel og Kontor og Fellesforbundet.

Vi mener, ut fra informasjoner vi sitter på, at SAS sitt oppkjøp av Braatens er en virksomhetsoverdragelse.
Dette innebærer, med utgangspunkt i arbeidslivets lover, at alle ansatte i de to sammenslåtte selskaper skal stilles på lik linje i forbindelse med eventuelle oppsigelser som en følge av sammenslåingen av de to selskaper.
Ved at dette ikke etterleves er det en rekke brudd på inngåtte avtaler i arbeidslivet.
Både Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven brytes, og i tillegg andre avtaler og protokoller inngått mellom partene i angjeldende prosess.
Dette kan ikke vi som fagbevegelse finne oss i, og vi vil så sterkt som mulig uttrykke vår støtte til de ansatte i Braatens i kampen for rettferdighet i denne saken.

Braatens ledelse, sterkt støttet av SAS undergraver ved sin handlemåte lovverket i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen, dette må vi som ansvarlig fagbevegelse ta sterk avstand fra.

Det vil være meget farlig dersom SAS og Braaten ledelsen vinner frem med dette, det vil fort lage mønster for tilsvarende saker i fremtiden, og det vil ødelegge lover og avtaler vi har kjempet for i en årrekke.
Dette er derfor ikke bare en lokal sak for de ansatte i Braatens, men er også en svært viktig prinsippsak for alle arbeidstakere i dette land
Ingen kan være sikker, dersom dette får fortsette, neste gang kan det være din arbeidsplass det gjelder !!!

For
LO i Stjørdal og Meråker

John Gunnar Sørnes
Leder