Støtteerklæring til de Braathensansatte.

28. mai 2002

Gjøvik 23.05.02

På styremøtet i LO Gjøvik 23.05.02
vedtok man å komme med følgende uttalelse:

Støtteerklæring til de Braathensansatte.

Ca. 1700 ansatte i Braathens er organisert i LO-forbundene Fellesforbundet og Handel og Kontor. SAS-ledelsens omorganiseringsstrategi gjør at disse nå opplever seg som et B-lag, som inviteres til bords etter at alle andre har forsynt seg.

Styret i LO Gjøvik mener at SAS's oppkjøp av Braathens var og er en virksomhetsoverdragelse.  Alle ansatte da skal stille på lik linje mht. evn. oppsigelser, i og med at man jobber i samme selskap.

Dette har fagforeningene og de lokale tillitsvalgte gjort klart for ledelsen i SAS, men så langt uten gehør. – SAS-ledelsen undergraver med sin handlemåte norsk lovverk mht. regler om virksomhetsoverdragelser. De bryter også en rekke av Hovedavtalens- og arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Oppkjøp/overdragelser skjer oftere og raskere enn tidligere i våre dager og lignende små og store oppkjøp/overdragelser vil komme.

Faren er at dersom SAS-ledelsen vinner fram med sin handlemåte står man ovenfor en ”mal”, andre i samme situasjon kan benytte seg av seinere. Derfor er ikke dette bare en lokal sak mellom SAS/Braathensansatte og SAS-ledelsen, men en svært viktig prinsippsak som fagbevegelsen lojalt må stille opp på. Neste gang kan det være deg og din arbeidsplass det gjelder………

Styret LO/Gjøvik