Støtteerklæring til de Braathensansatte

20. juni 2002

Fellesforbundet Region Sør-Trøndelag ser med bekymring på situasjonen i forbindelse med den vedtatte bemanningsreduksjonen i Braathens.

Av alle ansatte i Braathens er omlag 1700 organiserte i LO-forbundene Handel og Kontor og Fellesforbundet.

Ut i fra de informasjonene vi har mottatt, er SAS sitt oppkjøp av Braathens er klar virksomhetsoverdragelse.

Dette innebærer, med utgangspunkt i arbeidslivets lover, at alle ansatte i de to sammenslåtte selskaper skal stilles på lik linje i forbindelse med eventuelle oppsigelser som en følge av sammenslåingen av de to selskaper.  Ved at dette ikke etterleves, er det en rekke brudd på inngåtte avtaler i arbeidslivet. Både Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven brytes, og i tillegg andre avtaler og protokoller inngått mellom partene i angjeldende prosess.

Fellesforbundet Region Sør-Trøndelag som en del av en ansvarlig fagbevegelse, tar sterkt avstand fra måten SAS gjør dette på.  Vi vil så sterkt som mulig uttrykke vår støtte til de ansatte i Braathens i kampen for rettferdighet i denne saken.

Braathens ledelse, sterkt støttet av SAS, undergraver ved sin handlemåte lovverket i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen.

Det vil etter vår oppfatning være meget farlig dersom SAS og Braathens ledelse vinner frem med dette, det vil danne grunnlaget for tilsvarende saker i fremtiden, og det vil ødelegge lover og avtaler vi har kjempet for i en årrekke.  Dette er derfor ikke bare en lokal sak for de ansatte i Braathens, men også en svært viktig prinsippsak for alle arbeidstakere i dette landet.

INGEN KAN FØLE SEG TRYGG DERSOM DETTE FÅR FORTSETTE.  NESTE GANG KAN DET VÆRE DIN ARBEIDSPLASS DET GJELDER!!

Med hilsen
Fellesforbundet
Region Sør-Trøndelag

Svein Søreng
leder