Støtteerklæring

29. mai 2002

Utdanningsforbundet Oslo vil uttrykke støtte til alle Braathens-ansatte som trues av overtallighet. Vi har fulgt prosessen i SAS/Braathens med stigende undring. For oss ser det ut til at både norsk lov- og avtaleverk er i ferd med å bli satt helt til side i forhold til reglene om virksomhetsoverdragelse. Utdanningsforbundet Oslo anser det som et viktig prisnipp at alle ansatte i SAS/Braathens blir behandlet likeverdig ved eventuelle oppsigelser. Braathens-ansatte fører nå en viktig kamp for alle arbeidstakere i Norge som står i en situasjon hvor bedrifter slår seg sammen eller blir kjøpt opp. Vi ønsker dere lykke til i kampen for arbeidsplassene og forsvaret for et sterkt lov- og avtaleverk

Med hilsen

UTDANNINGSFORBUNDET OSLO