Støtter Braathens

26. mai 2002

Hei!

Eg støttar dei tilsette i Braathens i kampen mot SAS sitt overgrep.

Lukke til med kampen!

Beste helsingar

Lodve Solholm
stortingsrepresentant Frp