Støtteuttalelse

30. mai 2002

Styret i LO i Horten har behandlet skriv fra dere og et enstemming styre i LO i Horten gir sin fulle støtte til deres kamp for arbeidsplassene deres og for forsvaret for et sterkt lovverk.

Med hilsen
LO i Horten

Alv Ratikainen /s/ Anne-Lise Kosmo
leder sekretær