-Stor sympati med de Braathens-ansatte

- Vi har stor sympati med de Braathens-ansatte, som kjemper for arbeidsplassene sine. Slik saken er framstilt i media, forstår vi at de føler seg lurt, sier LO-leder Gerd-Liv Valla. - Vi er opptatt av å ikke skape konflikter mellom de ansatte, og er nå inne i en prosess, sammen med de LO-organiserte både ved SAS og Braathen, og forbundene deres HK og Fellesforbundet, for å takle denne saken på en best mulig måte.

09. mai 2002

- De ansatte har ingenting å tjene på å bekjempe hverandre. Derfor er vi forundret over Wikestads utspill i media. Slik vi ser det, har han oppfordret til organisert streikebryteri dersom et helt ordinært tariffoppgjør i Bråthen skulle ende med konflikt.

Gerd-Liv Valla kan ikke gå inn på detaljene i denne saken. En av de tingene om er viktig å få klarlagt, er om reglene om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse. Her er det fremdeles ting som er uklart, og LOs juridiske avdeling arbeider nå med innhenting av dokumentasjon for å få fakta på bordet.

LO forventer at SAS og Braathens, som andre bedrifter,  følger lover og avtaler som gjelder, og at de er seg sitt ansvar som arbeidsgivere bevisst.

- Deres ansvar er å gjennomføre restruktureringen så skånsomt som mulig. De bør også tenke framover. Vi forventer at en eventuell nedbemanning skjer på en ordentlig måte, og vil overvåke at så skjer.